Ullmarknad

Ullmarknad!

Hej  nu är det dags att anmäla sig till vår ullmarknad som även i år kommer att vara i Stadsträdgården den 3 september kl. 10.00 – 16.00.

I år kommer marknaden att innehålla förutom ert fantastiska hantverk olika ullstationer, i syfte att sprida kunskap om – vilken ull som passar till vad! Vi kommer också att ha en tipsrunda för att lotsa besökarna runt till er alla, och förhoppningsvis kommer några av er även i år att vilja visa/demonstrera just ert fantastiska hantverk. 

Vi kan erbjuda dig som är medlem i Ull i Uppland något av följande 3 alternativ: OBS begränsat antal platser!

  1. En yta om 3*3 m – inkl. delat bord 183*76 cm, stol inkl. att du demonstrerar ett hantverk för besökarna – 200 kr
  2. En yta om 3*3m – du tar med eget bord, stol och ev eget tält – 300 kr
  3. En yta om 3*3 m – inkl. bord 183*76 cm, stol och ev eget tält – 400 kr

I år kan vi även bjuda in icke medlemmar i Ull i Uppland som då får följande erbjudande:

  1. En yta om 3*3 m – hen tar med eget bord, stol och ev tält – 550 kr


Anmälan görs till Eva Norgren, eva.norgren.en@gmail.com senast den 31 juli

OBS ange vilket av ovan 3 alternativ du önskar, ange vilket hantverk du vill demonstrera/visa, ev företagsnamn, vilka produkter du huvudsakligen säljer och annat som kan vara bra för oss att veta.

OBS Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan – först då ska du betala – detta eftersom antalet platser är begränsat!

Inbjudan till Ullmarknad 2022 som PDF

Slöjdens dag den 4 sept 2021.

Ett stort tack till alla och envar som tillsammans gjorde lördagens marknad i Stadsparken till en succé. Besökarna var imponerade över bredden, kunskapen, det fina hantverket som demonstrerades och såldes. Också väldigt roligt med nya medlemmar på plats och tack till Upplands lin, ett uppskattat samarbete.

Bästa Ullvänner!
Ull i Uppland har tagit ställning!

Från och med 2020 har ”Ullmarknaden i Österbybruk” ny huvudman: Lions Club i Österbybruk-Dannemora med ledning av Folke Frölén. För att, som han ansåg göra marknaden än mer attraktiv har utbudet breddats och då också döpt om marknaden till UPPLANDS Ull – Lin – Väv – Smide MARKNAD, planerad till den 8-9 augusti.  Vi, Ull i Uppland fick förtroendet att ansvara för ”ulldelen” av marknaden, vilket vi blev väldigt glada över.

Ull i Uppland är en mötespunkt för alla möjliga intressen av ull och bidrar därmed till att utveckla och främja tillvaratagandet av ull som värdefull resurs. Verksamheten utgörs framför allt av utbildning och erfarenhetsutbyte genom bla föreläsningar, kurser och olika försäljningskanaler.

”Ulldelen” av marknaden var planerad att innehålla demonstrationer, workshops, tipsrunda, panelsamtal, fårvallning, fårklippning, tävlingar och att vara en attraktiv försäljningskanal.

Föreningen Ull i Uppland har under hela våren aktivt arbetat med ovan aktiviteter, lagt ett program för båda dagarna tillsammans med våra medlemmar och volontärer, ett program vi är stolta över.

Mot bakgrund av Corona pandemin och avsaknad av svar från huvudman om marknad eller ej hur hantera Folkhälsomyndighetens beslut om kvarstående avstånds- och hygienrekommendationer tar vi, Ull i Uppland nu beslut om att inte medverka, något vi är mycket ledsna över inte minst med tanke på allas engagemang och arbete. 

Vi har vid flera tillfällen önskat besked om marknadens vara eller inte vara och begärt besked om hur huvudman tänkte hantera avstånds- och hygienrekommendationer men besked skulle ej kunna lämnas förrän den 30 juni.

Vi tackar för allas insatser och erbjudande om insatser och hoppas kunna använda aktiviteterna i annat sammanhang. 

Några av skälen till att vi anser att det inte går att genomföra våra aktiviteter är att flertalet av medverkande aktörer är i risksonen för smitta eller smittspridning på grund av ålder, hälsa och arbete inom äldrevården.

Ull i Uppland beklagar detta beslut och önskar alla utställare fina dagar i Österbybruk om marknaden genomförs.

Föreningen arbetar nu framåt med sikte på den senare delen av hösten och återkommer när förhoppningsvis restriktionerna för att mötas har ändrats av myndigheter och regering.

 Ull i Uppland önskar er en frisk sommar!

Styrelsen med Gunilla Jönsson, ordförande