Program våren 2020

Ordföranden har ordet

Sällan har det varit mer aktuellt med ull och tillvaratagandet av svensk ull som nu. Ullens värden och användbarhet belyses i snart varje nyhetsmedium. Vår förening bidrar aktivt till att öka kunskapen och sprida information om ull som en hållbar framtidsresurs.

Pga Coronaepidemin  har flera av våra programpunkter inplanerade under våren måst ställas in, tex:

14-15 mars Kurs – med Lotta Blom/tant kofta

25 april – Hemma hos Gitte Söderbäck

12 maj – tisdagsslöjd i Kaniken

INSTÄLLT “Ullmarknaden i Österbybruk” den 8-9 augusti INSTÄLLT