Årsmöte

Årsmöte 2024 var den 10 mars kl. 14.00 – i Zoom så alla kunde vara med!

Även i år fanns alla årsmöteshandlingar att läsa och eller ladda ner från hemsidan, from den 1 mars. Alla var välkomna – men icke medlemmar betalade 150 kr för att ta del av föreläsningen och endast medlemmar hade rösträtt! Mötet beslutade att avgiften även fortsättningsvis skulle vara 250:-. Vill du bli medlem betala då till föreningens bankgiro 5073-0365 eller swisha till 1231310705. Ange namn och e-postadress så vi kan kontakta dig med aktuell information och länk till våra digitala möten.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöds vi alla på en spännande föreläsning av Annkristin Hult, vår egen senior adviser och delägare i det nystartade ullspinneriet Rodens Ullbruk under rubriken: Konsten att starta ett spinneri. Om resan från idé till verklighet – erfarenheter, överraskningar och möten med fårägare. Allt för att stärka ullens position mot en mer hållbar framtid.

Välkommen önskade styrelsen!

Årsmötet 2023 genomfördes den 8 mars kl. 18.00 – i Zoom så alla kunde vara med!

Även i år fanns/finns alla årsmöteshandlingar att läsa och eller ladda ner från hemsidan, senast den 28 februari låg de där.

Årsmötet inleddes med en spännande föreläsning av Birgitta Nygren tidigare hemkonsulent på Gotland. Under ca 1 timma fick veta vad Tröjkällingar är och hur de har använts över tid. Birgitta skriver själv ”Vi lever på en ö, som levt på ull och stickat i flera århundraden….Föreläsningen fokuserade på tröjkällingar, kvinnligt företagande vilket passade bra den 8 mars! Men det blev även gotländsk stickhistoria som försvann ner i 1600-talet”.

Därefter fortsatte sedvanliga årsmötesförhandlingarna. OBS Endast medlemmar hade rösträtt Men det är lätt att bli medlem. Avgiften är 250:-. Betala till föreningens bankgiro 5073-0365 eller swisha till1231310705. Ange namn och e-postadress.

Välkomna önskar styrelsen!

Årsmötet 2022 genomfördes den 17 mars kl. 18.00 – i Zoom

Alla var välkomna att delta MEN det kräves medlemskap för att ha rösträtt!

Medlemsavgiften för 2022 är 250 kr och betalas in på föreningens bankgiro 5073-0365 alternativt kan du använda Swish till 1231310705.

Även i år fanns alla årsmöteshandlingar att läsa och eller ladda ner från hemsidan.

Efter sedvanligt årsmöte bjöds alla på en spännande föreläsning av Gunilla Jönsson, ordförande i Ull i Uppland, fd vd och textilingenjör vid Textil- och läderlaboratoriet. 

Gunilla berättade om två olika fall från sin roll som ledamot i allmänna Reklamationsnämndens avdelningar för Textil/Tvätt och möbler samt med tillbakablick på arbetet vid Textil & Läderlaboratoriet.

Brev från valberedningen 2022-01-22
Inbjudan årsmöte UiU 2022

Dagordning årsmöte 2022.docx vers. 2
Verksamhetsberättelse 2021 UiU.docx
Verksamhetsplan 2022 UiU vers. 2
Budget UiU 2022
Revisionsberättelse UiU 2021
UiU 2022_Resultatrapport vers. 2
Balansrapport_UiU 2022
Valberedning Ull i Uppland 2022
Motion till Ull i Upplands Årsmöte 17_3 -22
Reviderade STADGAR Ull i Uppland_2021-03-19.docx

Årsmötet var den19 mars 2021 med efterföljande föreläsning av Tant Kofta

I år blev det ett digitalt årsmöte – i Zoom! se all information i Kallelsen! Efter sedvanliga möteshandlingar bjöds alla medlemmar på en föreläsning av Tant Kofta (Lotta Blom) bla. om hennes projekt tillsammans med Båven spinneri om #Ullen vi ärvde.

 

Årsmöte var den 5 mars 2020

 

Studieförbundet vuxenskolans lokaler, Kungsängsgatan 12, 1 tr, Uppsala

Program:

17.30 – 18.30 Kaffe, mingel och information om Ull- och smidesdagarna i Österbybruk

18.30 – 19.30 Årsmöte med sedvanliga möteshandlingar

c:a 19.30 Liten benstäckare

19.45 – 20.45 Föreläsning av Gunilla Paetau Sjöberg på temat hållbarhet och kvällen avslutas med att Gunilla svarar på av er i förväg inskickade frågor på temat hållbarhet.

DU är viktig – vi välkomnar DIN respons på våra planer så vi vet om vi gör ”rätt” aktiviteter för dig.

Vi planerar våra årsmöten till c:a 1 timme med sedvanliga möteshandlingar och kvällsfika därtill.

Några fördelar med att vara medlem:

 • Har rösträtt på årsmötet
 • Får delta i ullrelaterade kurser och annan fortbildning arrangerade av föreningen Ull i uppland eller i samarbete med hemslöjdskonsulenterna tex. föredrag och studieresor till medlemspris
 • Medlemskapet medför även att du får en försäljnings- marknadsföringskanal för ull och ullprodukter genom din medverkan på marknader också till medlemspris och en egen sida på föreningens hemsida.
 • Och du får möjlighet att använda märkningen ”Ull i Uppland” till dina produkter när du uppfyller kriterierna.

Fk/ Även du som ännu inte blivit medlem är välkommen på våra årsmöten, medlemskap går att lösa på plats innan årsmötets öppnas, och då kan du också göra din röst hörd!

 

 

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Fastställande av röstlängd för årsmötet
 4. Val av justerare och tillika rösträknare
 5. Fråga om årsmötet sammankallats i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Framläggande av resultat – och balansräkning
 9. Framläggande av revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 13. Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter för verksamhetsåret
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning på tre (3) för en tid av två år.
 17. Behandling av inkomna motioner
 18. Övriga frågor