Aktiviteter

Föreningens ändamål är att sprida kunskap, öka användandet och stärka företagandet kring ull i regionen. Vår ambition är att bevara, förstärka och utveckla aktiviteter tex.

Studiebesök/studieresor – bla. Fårfesten i Kil

Ullmarknaden i Österbybruk 

Nätverksträffar – med workshop/föredrag/tema/medlems-presentationer 

Julmarknad i Uppsala

Kursverksamhet

 

Många av aktiviteterna gör vi i samarbete med Länshemslöjdskonsulenten, Upplandsmuseet och/eller studieförbundet Vuxenskolan