Aktiviteter

Föreningens ändamål är att sprida kunskap, öka användandet och stärka företagandet kring ull i regionen. Vår ambition är att bevara, förstärka och utveckla aktiviteter tex.

Studiebesök/resor – bla.  till Fårfesten i Kil och Ull-SM

Ullmarknad

Medlemsaktuellt

Julmarknad

Kursverksamhet

 

Många av aktiviteterna gör vi i samarbete med Länshemslöjdskonsulenten, Upplandsmuseet och/eller studieförbundet Vuxenskolan