Medlemsmöten = medlemsaktuellt

Medlemsmöte byter namn till medlemsaktuellt from ht 2021

En ny aktivitet där vi möts digitalt i Zoom, oftast sista torsdagen i månaden under c:a 2 timmar (18.00-20.00 som längst) och får del av något aktuellt ullrelaterat ämne plus en stunds samvaro med diskussion därtill.

Ull i Upplands första medlemsaktuellt gick av stapeln den 28 september 18.00-20.00, digitalt i Zoom för att alla skulle kunna  vara med!

 

Vad innehöll kvällen?

Företaget Woolpower, presenterade sig som ett tillverkningsföretag i Sverige med all produktion i Östersund. Företaget tänker framåt och satsar nu på en ny fabrik och anställer bla invandrade kvinnor i produktionen. Företaget är känt för tillverkningen av ullfrotté som blivit en stor exportvara.

Företagets operativa chef, Ulrika Rogeman presenterade företaget, berättade hur framtiden ser ut och om möjligheter finns att använda svensk ull i löpande produktion. Efter presentationen gavs möjlighet till frågor – intresset från deltagarna var stort!

P.s Den 28 oktober kommer Stefan Moberg till oss och berättar om sina spännande projekt!

Separat inbjudan kommer!

Medlemsmöten är en återkommande aktivitet för er medlemmar i ULL i UPPLAND, kanske känner du någon som vill ansluta då finns all information under fliken Bli medlem!

Scrolla ner på sidan så ser du hur programmet sett ut vid tidigare tillfällen!

DEN 5 MAJ 2021 genomförde vi vårt första digitala medlemsmöte!

Programpunkterna var:

Vad gör andra?

Entusiasterna bakom KUL med ULL – Charlotte Hellsten Husman, ansvarig för Slöjd Stockholm och Kicki Trodin, Huskroken berättade hur det startade 2015, vad som hänt sedan dess, vad som händer idag och vad som är planerat framåt.

Vi fick många bra tips med oss, bla. – börja i det lilla och låt eventet växa i den takt som fungerar och som resurserna räcker till. Fundera över tänkbara samarbetspartner – VAR kan vi ha aktiviteten, VILKA kan vi samarbeta med. VAD ska eventet innehålla? HUR kan marknadsföringen ske och sist men inte minst – EKONOMIN!

Vad gör vi?

ULL i UPPLAND tänker positivt, tänker framtid, vi ställer inte in längre! Vi berättade om årets genomförda digitala aktiviteter: föreläsningen med Tant Kofta, kursen med Louise Ström, SPÅNGMURS, i brickbandsvävning och hemma hos Gitte Söderberg, FIBER, 3 mycket lyckade event.

Pga Covid 19 är ingenting bestämt ännu men höstens planerade aktiviteter är medlemsmöte, hemma hos, 2 kurser och sist men inte minst – äntligen julmarknad igen. Aktuell information med anmälningslänkar kommer via utskick till alla er medlemmar.

Det var också kul att berätta om nya samarbeten vi utvecklat bla. tillsammans med Uppsala Hemslöjdsförening som troligen kommer att generera i att vi ansluter till Hemslöjdens dag 4 sept. som i år har temat ULL och Lin.

Sist ut på agendan presenterade vi en ny idé, idag kallat medlemsaktuellt. Ett kort men regelbundet digitalt möte med olika teman utifrån Ull som den gemensamma nämnaren.

Vi fångade upp att våra medlemmar är särskilt intresserade av gemensam försäljningskanal – marknader men även vår nya idé om regelbundna digitala möten – medlemsaktuellt uppskattades!

TYVÄRR INSTÄLLT!
Louise Ström
kommer och berättar om sitt företag Spångmurs och visar hur man väver band med brickor. Du kommer också att få möjlighet att prova att väva en bit på ett enkelt band.

Separat inbjudan med anmälningslänk kommer senare!

Vill du kika in på hennes hemsida är adressen Spångmurs.se

Utökat medlemsmöte 13 januari 2019

– diskussion om ullmarknaden i Österbybruk

Ullmarknaden i Österbybruk som vi värnar varmt om, har under åren lopp vuxit och blivit ett etablerat event bland både utställare och besökare långväga ifrån. Marknaden innehåller allt från hantverk, prova på aktiviteter, utbildningar i form av kurser och föreläsningar, fårvallning och fårklippning, tipsrundor för stora och små m.m. Allt som vår förening arbetar för.

Måndagen den 13 januari 2020 träffades ett drygt 20 tal personer för att diskutera ullmarknaden i Österbybruks framtid. Ytterligare c:a 15 personer har meddelat sig vara intresserade att att bistå i processen med planera och genomföra marknaden om så blir fallet.

Kort summering från de medverkande på mötet och efterföljande workshop:

Länsstyrelsen i Upplands län – Hanna Bjärnlid
  • Projektledare för genomförande av satsningen Ullkompetens vars syfte är att ge kompetensutveckling av företagare på landsbygden. Ullkompetens handlar om att ge både praktiska och teoretiska kurser, samla till nätverksträffar och en ullresa. Länsstyrelsen vill att marknaden ska vara kvar och medverkar gärna i processen framåt.
Nämnden för hemslöjdsfrågor – Annkristin Hult
  • I sin tidigare roll som hemslöjdskonsulent i Uppsala län startade och utvecklade Annkristin det som idag är ullmarknaden i Österbybruk. Numer arbetar hon som nationell utvecklare med hållbarhetsfrågor på Nämnden för hemslöjdsfrågor. Fokus ligger på ull- och fårnäringen, att samordna utveckla och driva projekt för att stärka den nationella värdekedjan runt ull. Annkristin ser att marknaden kan utvecklas, föreslår nytt namn för att ge rätt signaler – från ullmarknad (för att komma ifrån tanken på knallar som samlas och säljer diverse med varierande kvalitet) till mötesplats – arena, för alla i ullbranschen, med bla att utöka det utbud av kunskapsförmedling som marknaden hittills erbjudit. Föreslår även en urvalsjury som kan bistå den ev. nya arrangören med tips på utställare, föreläsare och kursledare för att bibehålla/höja kvaliteten på marknaden.
Hemslöjdskonsulenten – Marie Fagerlind och Stiftelsen Upplandsmuseet – Daniel Wetterskog
  • Marie och Daniel informerade om det uppdrag de har: att stärka, utveckla och förnya hela slöjdområdet. I över 6 år har Upplandsmuseets hemslöjds-konsulenter arbetat med processen uppstart, genomförandet och finansiering av ullmarknaden i Österbybruk tillsammans med andra aktörer. Fokus på hemslöjdskonsulenternas arbetsinsats ska läggas på slöjdområdet. Nu är det dags för en ny huvudprojektledare. Hemslöjdskonsulenterna är självklart behjälpliga för den organisation som tar över ansvaret för Ullmarknad i Österbybruk och är gärna med som utställare på marknaden.
Stiftelsen Österbybruks Herrgård – Bengt Lindholm
  • Bengt har haft en dialog med Folke Frölénfrån Lions i Österbybruk för att sondera möjligheterna till ett samarbete där Lions står som ekonomiskt garant och huvudarrangör.  De har gemensamt tittat på senaste årets resultat, “ULLMARKNAD – intäkter och kostnader 2019” från Upplandsmuseet som visar på ett plus minus 0 resultat. Lions är intresserade av att gå in som finansiär men kommer att ta ett slutgiltigt beslut på en egen upprättad budget den 20 jan. Förutsättningarna för ett positivt beslut är att marknaden kommer ge ett ekonomiskt överskott då det till dags datum ännu inte finns något sökt bidrag. Vidare ser de ett behov av att bredda/öka utbudet, till att bli en ull/hantverksmarknad för att det enl. deras sätt att se det, lockar fler besökare och fler av manligt kön. Båda dessa aktörer vill se sitt engagemang som långsiktigt. Om Lions går vidare meddelade Bengt att det snarast efter beslut upprättas en organisation som arbetar för marknaden. Initialt med stöd av hemslöjdskonsulenterna Maria Fagerlind och Pea Sjölén för att sen kunna gå vidare med organisation och planering.
Östhammars kommun – Lena Öberg
  • Lena är evenemangssamordnare och kommunikatör. Hon arbetar nära Bengt Lindholm i ett treårigt projekt att utveckla Österbybruks herrgård ytterligare. Kommunen håller gärna kontakt med framtida arrangörer och tipsar om att kontakta företagarföreningar och Visit Roslagen inför större evenemang. Östhammars kommun är positiva till en fortsättning av ullmarknaden.
Studieförbundet Vuxenskolan – Anneli Eriksson
  • Anneli är verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län med lokalansvar i Östhammar men arbetar även på Uppsalakontoret ca 1 dag/vecka. Studieförbundet har varit med som medarrangör i 2 år. Det är en stor utmaning att arrangera kurser och föreläsningar under semestertider, antingen måste anmälan göras långt innan själva kursen vilket inte fungerar optimalt och dels kräver det tid under sommaren och närvaro på plats av SV.  Anneli är dock positiv till att fortsätta medverka och kan tänka sig att man förslagsvis lägger kurser o föreläsningar på förmiddagarna, innan marknaden öppnar, alternativt skulle man kunna utöka marknaden med en separat kursdag. Detta skulle då även gynna utställarna.
Huvudarrangör för fårfesten i Kil – Kate Isenberg – Larsson
  • Fårfesten i Kil startade 2006 och är idag uppe i drygt 10 000 besökare under 4  dagar. Fårfesten rymmer 150 utställare, 25 kurser, 25 föreläsningar, 6 föreställningar av en show och ansvar för restaurangen. Organisationen består av en styrelse på 9 personer som alla och en var har ett eller flera ansvarsområden, t.ex. kurser, parkering, mat, show osv. Varje styrelseledamot har sedan an grupp volontärer knuten till sig för det praktiska arbetet både gällande planering och genomförande. En volontär kan delta flera olika grupper. Ingen har betalt, allt bygger på volontärsinsatser, däremot satsar man på att erbjuda kurser, föreläsningar, studieresor t.ex. för att få mer kunskap, inspiration, nya möten och marknader – mottot det ska vara kul, det är en fest. Fårfestens kärna är fåret och allt som där hör till. Man erbjuder kursverksamhet, föreläsningar, provar på aktiviteter, och så klart många utställare. Idag samarbetar man med t.ex. två kyrkor – som har sitt eget program, 15 st. olika föreningar med sina nätverk som ansvarar för sin egen insats knuten till fårfesten och för det får de ett föreningsbidrag. Alla arbetar hela året med planering av fårfesten, i mindre aktiv period efter själva festen och fram till september, en/mån sedan mot slutet en kort avstämning varje dag. Region Värmland stöder eventet genom idédiskussioner och deltagande, Ledarskapsutbildningen inom slöjd och kultur, Göteborgs universitet tar hand om viss barnverksamheten och kommunen lånar ut skolan där fårfesten äger rum!

Summering från dagens workshop.

Frågor:

  • Vilka insatser behövs?
  • Förslag på projektgrupper
  • Övrigt – förslag, tips och idéer att tänka på i processen

Grupp 1:         olika projektgrupper kan vara ansvariga för kurser, tält och organisationen som sådan. Ev. går Lions in som huvudman och övriga kan då vara Ull i Uppland, SV ansvarar för kurser o föredrag, Upplandsmuseet kan ansvara för slöjdkunskap och ev. ullarbetsgrupper. Vad ingår i Lions budget, vad tar de ansvar för? El, vatten, toa, tält, salen, fåren, programmet, utställare, mat o fika? Det behövs en urvalsbedömning, kvalitet är viktigt! Förslag ta fram en egen hemsida för Österbybruks ullmarknad.se/com. Också instagram. Anmälan till kurserna via hemsidan. Byta namn till t.ex. Ull och slöjdmarknad/dagar. Tydliggöra skriftligt vem som är huvudman och vad som ingår i den uppgiften. Kanske annan lokal – Ånghammaren tillsammans med Herrgården.

Grupp 2:         Efter presentation från Lions var deras roll i en framtida marknad fortsatt otydlig – vad räknar de med för intäkter och utgifter? Vilket är deras ansvar eftersom de inte ska stå som huvudarrangör? Vad är deras syfte och vad har de för planer för marknaden? Finns en viss oro över vilken utsträckning ullen får fortsatt stå i fokus eller om det kommer få stå åt sidan för ”hemslöjden” och andra marknadstypiska inslag – kan det garanteras att marknaden inte blir ”krimskrams”? Framtiden är ändå att bredda marknaden. Hur mycket avkastning kräver Lions och hur kommer UlliUppland och andra potentiella medarrangörer få vara med och ta del av eventuell vinst? Ekonomin är ett centralt problem som Lions kan lösa, men det återstår att se hur de kan vara med. Arbetsgrupp/styrgrupp/projektgrupper, hur delas det upp? Vem styr? UlliUpplands styrelse är beredda att vara med, men även medlemmar. Givetvis på volontärsbas! Det finns utställare som är beredda att vara med och hjälpa till också med arrangemanget. Det finns diskussioner om att vara på en annan plats än i Österbybruk men det kommer medföra vissa problem det också. En fråga är hur mycket kan Österbybruk bidra med till marknaden? T ex lokaler till en rabatterad kostnad? Kan vara bra att prata med VisitRoslagen och kommunen, kommunen hade ju ett samarbete med Österbybruk – går det att dra nytta av det? Vad är UlliUpplands syfte med marknaden? Vad är väsentligast och vad vill de ägna sin tid åt? Detta behöver de se över och bestämma eftersom man inte bör forma marknaden efter vad olika grupper vill eller vara för flexibel – då kommer man ingenstans! Måste själva stå för en tydlighet gentemot andra aktörer för att stå starka vid en ”förhandling”. Kvalitet är en viktig del som lyfts under vår diskussion. Det är viktigt att ha en tydlig ansvarsuppdelning, extra mycket om man är många olika grupper som arrangerar sig.

Medlemsmöte 1 juni 2019

Tyvärr inställt pga. för få anmälda!
Program som var planerat:

13.00 – 15.00 fika (macka) och mingel samtidigt som Louise Ström skulle ha berättat om sitt företag Spångmurs och visat hur man väver band med brickor.

Vill du kika in på hennes hemsida är adressen: www.spangmurs.se

Medlemsmöte 14 november 2018

Annika har en brokig bakgrund med både textilutbildning och statsvetenskap. Hon är uppvuxen mestadels ute på landsbygden med får och kom tidigt i kontakt med ull.

Annika har genom sitt kunnande och ifrågasättande rört om i de arkeologiska kretsarna.

Hon lärde oss att vi måste vara kritiska granskare och ifrågasätta vad det är vi tittar på av de artefakter som visas upp.  Ett tygstycke behöver tex inte tillhöra ett  livstycke det skulle lika gärna kunna vara en del av en tröja.

Det var en underbar och givande kväll med många frågor som Annika svarade på med goda skratt.

Kvällen avslutades med att UiU gav Annika en orkidé att ta med och minnas oss med.

http://www.arkeologi.uu.se/personal/presentationer/annika-larsson/

Nätverksträffen den 29 oktober 2016

Fokus för kvällen var främst på Ullmarknaden i Österbybruk som går av stapeln den 12-13 augusti 2017. Hemslöjdskonsulenten i Uppsala län, Annkristin Hult, höll ett föredrag om tips och tricks samt informerade om marknaden tillsammans med styrelsen för Ull i Uppland.
Under kvällen presenterade även medlemmen Anita Lindh sin verksamhet med angorakaniner. Gruppdiskussioner genomfördes och avslutades med att styrelsen presenterade höstens program.

Medlemsmöte 2017

Föredrag av Olle-Petter Melin
Olle-Petter Melin berättade om mönstrade vantar från Övre Dalarna. Han har gjort en studie i form av en C-uppsats i Textilvetenskap och haft tillgång till insamlade vantar på Nordiska Museet. Visningen gav mersmak!
Gunilla Jönsson berättade personligt om sitt yrkesliv i svensk Teko-bransch. Från Konsumentverket och utveckling av sjukvårdstextil till Textil- och Läderlaboratoret AB via många förtroendeuppdrag i branschen. Vi fick alla ett antal tankeställare från fördelning av fiberslag i världsproduktionen till vilka reklamationsorsaker som hanteras av Textil- och Mögelgruppen på Allmänna Reklamationsnämnden. Spännande!