Om oss

Ull i Uppland är en ideell förening som verkar för tillvaratagandet av ull i Uppland. Föreningen riktar sig till alla som intresserar sig för ull och skinn, fårägare, hantverkare, konsumenter, miljöintresserade, företagare osv!

Genom att utgöra en mötespunkt för alla möjliga aspekter av resursen ull kan föreningen bidra till att utveckla och främja tillvaratagandet av ullen som en värdefull resurs i samhället.

Verksamheten utgörs framför allt av utbildning och skapande av möjligheter för företagande. Utbildning sker dels internt för medlemmar genom föreläs­ningar, kurser och studiebesök, dels utåt mot allmänheten genom att i olika sammanhang sprida kunskap om ullens användbarhet och fördelar. Fören­ingen anordnar även marknader och andra försäljningskanaler för ull- och skinnprodukter, samt temadagar och träffar för nätverkande.

Ull i Uppland har också utvecklat en märkning för ullprodukter som medlem­mar kan ansöka om att få använda. Denna märkning syftar till marknadsfö­ring, folkbildning och utveckling av ullprodukter. Mer info på sidan Bli medlem

Du är varmt välkommen att bli medlem i Ull i Uppland, både som aktiv och stödjande medlem. Alla är lika viktiga för föreningen. För medlemsavgiften får du bla. tillgång till våra aktiviteter och möjlighet att ansöka om att få använda märkningen Ull i Uppland. Mer info på sidan Bli medlem. Dessutom bidrar du till att främja tillvaratagandet av en närproducerad och miljövänlig resurs!