Bli medlem

Medlemsavgiften för 2024 är 250 kr och betalas in på föreningens bankgiro 5073-0365 alternativt kan du använda swish till 1231310705. Var noga med att ange ditt namn och din e-postadress i meddelanderaden så vi kan kontakta dig vid behov.

Medlemsförmåner:

  • Att du som medlem kan medverka i arbetet med att främja tillvaratagandet och användandet av ull i Uppland
  • Att du på nätverksdagar får möjlighet att presentera din verksamhet för övriga medlemmar
  • Att du får delta i ullrelaterade kurser och annan fortbildning arrangerade av föreningen Ull i uppland eller i samarbete med hemslöjdskonsulenterna tex. föredrag och studieresor till medlemspris
  • Medlemskapet medför också möjlighet att du får en försäljnings- marknadsföringskanal för ull och ullprodukter genom din medverkan på marknader, en egen sida på föreningens hemsida och tillfälliga pop-up-försäljningar
  • Att du som medlem får möjlighet att använda märkningen ”Ull i Uppland” till dina produkter, om/när du uppfyller kriterierna för denna.

 

Taggen

För dig som använder taggen/märkningen Ull i Uppland

Varje användare av märkningen måste till föreningen försäkra att man uppfyller de krav, listade nedan, som ställs för att få använda märkningen på produkter som tillverkas och/eller säljs.

Märkningen får endast anvädas på de produkter som uppfyller kraven.

  • Jag är medlem i föreningen Ull i Uppland.
  • Jag har deltagit i och fortsätter att delta i utbildnings-/fortbildningsaktiviteter anordnade av Ull i Uppland minst en gång per år.
  • Jag har en medveten prissättning – följer skatteregler, värderar material, kvalitet, arbete och hantverk.
  • Märkningen används till ullprodukter. När produkten har ett blandat material så är det fråga om ett medvetet materialval i kombination med ull.
  • Jag kan kryssa minst två av de givna kryssrutorna i foldern för den produkt som foldern används för, se nedan

Denna produkt är:

kryssrutor till taggen