Spirea

Jag har får som landskapsvårdare, ullleverantörer och sällskap. Har inte fler tackor än att jag känner deras olika personligheter. Älskar känslan av ullens varma trygghet. Mår bra av att gå ut bland fåren i hagen, eller sitta med en tuss ull vid spinnrocken. Lockas ständigt att hitta nya sätt att använda denna fantastiska naturfiber.
Jag nåltovar djur och gårdsväsen, tovar konventionellt och nunotovar samt spinner.