Styrelse

Här nedan presenteras 2018 års styrelse.

Gunilla Jönsson

Ordförande, stödjande medlem

 

 

Margita Thörnström

Kassör

 

 

Suzanne Breiholtz

Ledamot

Anita Grahn

Ledamot

Angeli Holmstedt

Ledamot

Lena Junell

Ledamot

Helena Mattsson

Ledamot

Eva Norgren

webbansvarig, stödjande medlem

info@ulliuppland.se