Styrelse

Här nedan presenteras 2018 års styrelse.

Gunilla Jönsson

Ordförande, stödjande medlem

 

 

Margita Thörnström

Kassör

 

 

Eva Norgren

sekreterare, webbansvarig, stödjande medlem

info@ulliuppland.se

Helena Mattsson

Ledamot

Lena Junell

Ledamot

Ewa Andersson

Ledamot