Popupbutik

Pop-up butiken är en dynamisk butiksform som byggs upp under en begränsad period för att sedan packas ihop igen. Den skapar uppmärksamhet, ger kunderna en upplevelse av något nytt och spännande. 

För en förening som vår ger den en tydlig och spännande form att arbeta med och ett bra forum att få visa och göra våra produkter tillgängliga tillsammans som ett komplement till den egna försäljningen.  Just tillsammans skapar våra produkter en unik helhet!

Ull i Uppland planerar att starta en pop-up butik som kanske kan finnas på Ullmarknaden i Österbybruk, på Alsta trädgårdar eller någon annanstans för alla medlemmar i Ull i Uppland.