Årsmöte

Välkommen till årsmöte den 27 mars kl. 18.00 i studieförbundets Vuxenskolans lokaler på Kungsgatan 12.

DU är viktig – vi välkomnar DIN respons på våra planer så vi vet om vi gör ”rätt” aktiviteter för dig.

Vi planerar årsmötet till c:a 1 timme med sedvanliga möteshandlingar och kvällsfika därtill.

Kvällen avslutas med att vi tackar av två styrelseledamöter som får visa sina olika hantverk. Birgitta Hägg kommer att demonstrera spinning av flerfärgade garner och Kristina Hellberg visar tvåändstickning och dessutom kommer vi kommer att få se deras fantastiska hantverk.

OBS Meddela gärna om du kommer, senast 20 mars till eva.norgren.en@gmail.com det underlättar vår planering av lokal och fika.

Och så en liten påminnelse om att betala medlemsavgiften som för 2018 är 250kr
Några fördelar med att vara medlem:

 • Har rösträtt på årsmötet
 • Får delta i ullrelaterade kurser och annan fortbildning arrangerade av föreningen Ull i uppland eller i samarbete med hemslöjdskonsulenterna tex. föredrag och studieresor till medlemspris
 • Medlemskapet medför även att du får en försäljnings- marknadsföringskanal för ull och ullprodukter genom din medverkan på marknader också till medlemspris och en egen sida på föreningens hemsida ulliuppland.se
 • Och du får möjlighet att använda märkningen ”Ull i Uppland” till dina produkter när du uppfyller kriterierna.

Du kan betala in på föreningens bankgiro 5073-0365 eller svischa till 1231310705

OBS glöm inte att ange ditt namn och din e-postadress i meddelanderaden så vi kan nå dig med föreningsinformation.

Fk/ Även du som ännu inte blivit medlem är välkommen på årsmötet, medlemskap går att lösa på plats innan årsmötets öppnas, och då kan du också göra din röst hörd!

Hjärtligt välkommen önskar Ull i Upplands styrelse

 

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Fastställande av röstlängd för årsmötet
 4. Val av justerare och tillika rösträknare
 5. Fråga om årsmötet sammankallats i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Framläggande av resultat – och balansräkning
 9. Framläggande av revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 13. Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter för verksamhetsåret
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning på tre (3) för en tid av två år.
 17. Behandling av inkomna motioner
 18. Övriga frågor