Aktiviteter

Föreningens ändamål är att sprida kunskap, öka användandet och stärka företagandet kring ull i regionen. Vår ambition är att bevara, förstärka och utveckla aktiviteter tex.

Studiebesök/studieresor – bla. Fårfesten i Kil

Utvecklar en pop-up-butik 

Ullmarknaden i Österbybruk 

Nätverksträffar – med workshop/föredrag/tema/medlems-presentationer 

Jul-ullmarknad i Uppsala 

Många av aktiviteterna gör vi i samarbete med länshemslöjdskonsulenterna.